ZIOMEK US POLONIA

ZIOMEK US  CHEŁM   ZIOMEK US  DOBRYNIN  ZIOMEK US CZĘSTOCHOWA  ZIOMEK US SZCZECIN

LUTY - MARZEC 2021 - Matematyka- powtórzenie materiału z klasy 6 i z klasy 7

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki
LINK: https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/DheAQjWcf

Temat 17-24: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem obliczania ułamka zwykłego.
LINK: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,matematyka-lekcja-3-27052020,47918872

Temat 25-30: Liczby na co dzień.  Kalendarz i czas.
LINK: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,matematyka-lekcja-3-25052020,47882147

Temat 31-40: Jedności długości i jednostki masy.
LINK: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,matematyka-lekcja-3-26052020,47900627

 

MARZEC

Epodreczniki.pl Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauk

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych/DrCgyJuGw

Temat 41- 50: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.
LINK:https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,matematyka-lekcja-3-28052020,47937804

Temat 51-58: Rozwiązywanie równań - ciąg dalszy.
LINK: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,matematyka-lekcja-4-20042020,47525762

Temat 59-65: Obliczenia procentowe.
LINK: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,matematyka-lekcja-4-16042020,47488234

MARZEC - KWIECIEŃ

Temat 66-70: Rozwiązywanie zadań tekstowych z procentami.
LINK:
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,matematyka-lekcja-4-23042020,47526189

Temat 71-74:Rozwiązywanie zadań teskstowych z nawiasami.Powtórzenie wiadomości.

- Kolejność wykonywania działań.

- Do czego służy nawias?  💔
LINK:https://youtu.be/nJA54n6HuMY

STYCZEŃ 2021

TEMAT 1-8 : Powtórzenie i utrwalenie  działań pisemnych.

Wzory matematyczne.


TEMAT 9-16: Rozwiązywanie zadań tekstowych. Zastosowanie algorytmów.

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali.
https://www.youtube.com/watch?v=ZjNTiiXubR4

KOŁO I OKRĄG - MATEMATYKA L- 43 - 44 - 45 - 46

https://www.youtube.com/watch?v=dGCA7AuZ4TU


POLE I OBWÓD KOŁA                                               💔25.11.2020  Środa💔
https://pl.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-geometry#cc-7th-area-circumference

W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020 - 2021

PRACA W " ZIELONEJ SZKOLE " W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

TAJNE KOMPLETY CZAS ZACZĄĆ -  ZAPRASZAM DO SAMOKSZTAŁCENIA 💔
Materiały znajdziecie na podstronie "BÓG HONOR OJCZYZNA"=>"MATEMATYKA"1 TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O DODAWANIU WIELOMIANÓW.
- CZAS I KALENDARZ.

2 TEMAT: ALGORYTMY DZIAŁAŃ PISEMNYCH.
- PO SŁOWIAŃSKU, AMERYKAŃSKU I HINDUSKU.

MATEMATYKA - NAUCZANIE ZDALNE OD 26.10.2020

  👍    PAŹDZIERNIK  2020

3.TEMAT: ELEMENTY ALGEBRY W PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU
- ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH Z JEDNĄ LUB Z DWOMA NIEWIADOMYMI.4. TEMAT: Odcinki na płaszczyźnie.  ( 26.10.2020 Poniedziałek) lekcja 28
                                                                        ( 27.10.2020 Wtorek ) lekcja 29
                                                                ( 28.10.2020 Środa ) lekcja 30💔VIIIB💔 )
LINK:https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-w-ukladzie-wspolrzednych/DJDnWfcRo

Zadanie 1
Wykonaj 3 rysunki z zapisem działań. Zrób zdjęcie i wyślij na skrzynkę służbową lub prześlij na Teams.

Zadanie 2
a. Obejrzyj uważnie film. Zapisz jego tytuł oraz imię i nazwisko wykładowcy.

b. Wykonaj w zeszycie zadanie z obliczenia pola powierzchni.
Uwaga! Wystarczy przepisać podany przykład.

c. Przesłij zdjęcie z komórki jako potwierdzenie własnej pracy zapisanej w zeszycie przedmiotowym.
 
PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA UCZNIA W DOMU 👍 💔💔💔
 
POLECENIE: OBEJRZYJ  FILM I WYKONAJ RYSUNKI W ZESZYCIE.
LINK:
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,matematyka-lekcja-3-29042020,47735194

 


5. TEMAT: ODLEGŁOŚĆ PUNKTÓW NA OSI LICZBOWEJ
(28.10.2020💔VIIIB💔

Materiały i metody pracy wiązanej w sieci z wykorzystaniem strony nauczyciela (notatnika) oraz Teams.
Koreelacja z Informatyką : Scratch.👍  LISTOPAD 2020


6. TEMAT: Długość odcina w układzie współrzędnych.
(29.10.2020 💔VIIIB)

LINK: https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-w-ukladzie-wspolrzednych/DJDnWfcRo

 

7. TEMAT: Własności wielokątów.       (2.11.2020💔VIIIB💔)

Obejrzyj film i zapisz notatki w domu. 👍

LINK:
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,matematyka-lekcja-3-23042020,476239968. TEMAT: Porównywanie dużych liczb.          (3.11.2020 💔VIIIB💔)

                                                                                       (4.11.2020 💔VIIIB💔)

9. TEMAT:  Jak zapisywać wielocyfrowe liczby?
                                                                                         (5.11.2020 💔VIIIB💔)

Zadanie 1
Obejrzyj film. Sporządź notatkę.

ŹRÓDŁO TVP VOD Szkoła z TVP 1
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,matematyka-lekcja-4-20052020,48033960

💋  PYTANIE 💔

👍Jeśli administrator zablokuje lekcje darmowe w Szkoła w TVP?
👍    Odpowiedź: P
rzejdź do następnego zadania. 💔💔👍
Obejrzyj audycję i spróbuj zapisać z pamięci kilka liczb wielocyfrowych.
Zastanów się, dlaczego wpisywanie tak dużych liczb do tabeli układu dziesiątkowego może spowodować duże trudności?

2 https://www.pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522
10 TEMAT:. Wykresy w prostokątnym układzie współrzędnych.
                                                                                             👍  (💔 VIIIB💔 9.11.2020)

https://pl.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/imp-geometry-3/imp-intro-to-the-coordinate-plane/v/introduction-to-the-coordinate-plane

 

 

11. TEMAT: Wstęp do analizy wykresów.
                                                                                Wtorek 10.11.2020 (💔VIII B💔)

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

1
Temat lekcji z klasy 7: Odczytywanie danych statystycznych.
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,matematyka-lekcja-4-27052020,48132871

2
Zapisywanie dużych liczb w notacji
https://www.pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522


12 -13. TEMAT : Punkty w prostokątnym układzie współrzędnych.
      Ćwiczenia praktyczne.

Czwartek 12.11.2020 (💔VIIIB💔)

 

Poniedzałek 16.11.2020 (💔VIIIB💔)
FILM
https://pl.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/imp-geometry-3/imp-intro-to-the-coordinate-plane/v/introduction-to-the-coordinate-plane

Ćwiczenia praktyczne
Wprowadzenie do układu współrzędnych

To jest aktualnie zaznaczony element.
Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

Zadania 1
Sprawdź swoją wiedzę: Zaznaczanie punktów na wykresie

Zadanie 2
Sprawdź swoją wiedzę: Określanie współrzędnych

Zadanie 3
Sprawdź swoją wiedzę: Wskazywanie punktów

SAMODZIELNA PRACA W DOMU
Zaznaczanie punktów - powtórzenie (tylko liczby dodatnie)

 

14-16 TEMAT: Wielokąty w układzie współrzędnych.
(Korelacja z Informatyką - programowanie).


Wtorek 17.11.2020 (💔VIII B 💔)        L: 41

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,matematyka-lekcja-3-29042020,47735194

ŚRODA 18.11.2020 (💔VIIIB💔)       L: 42


PYTANIE: - Jak kreślić figury z użyciem Scratch ?

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIE:- JAK SCRATCH NAKREŚLI WIELOKĄTY ?

https://youtu.be/MngfrmaYm-A

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,informatyka-7042020-lekcja-2,47398716

19.11.2020
TEMAT: JAK MATEMATYK OKREŚLI POŁOŻENIE PIONA NA PŁASZCZYŹNIE ? Ćwiczenia praktyczne.


- TAK UCZY POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH W ŁODZI
https://youtu.be/_kladX-6vtU 👍💔
19  TEMAT: Potęgi o wykładniku naturalnym. Obliczenia w geometrii.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,informatyka-lekcja-1-29052020,4795400914 TEMAT: Jak wpisywać dane do skryptu i o czym należy pamiętać przy potęgowaniu ?
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,matematyka-lekcja-1-30032020,47324111

 


15 TEMAT: Rozwiązywane zadań tekstowych. Wielomiany.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,matematyka-lekcja-3-26052020,47900627

 

16 Temat: Zastosowanie wykresów i tabel. Excel.

 

17 Temat: Sortowanie danych-porównywanie danych. EXCEL

 

 

💔💔💔💔💔💔💔💔   👍

MATEMATYKA - DZIAŁY
https://klasowki.pl/szkola-podstawowa-4-8/matematyka/dzialy/

MATEMATYKA - PODSTAWA PROGRAMOWA
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/matematyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf

MATERIAŁY MEN 2020
https://epodreczniki.pl/

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
https://www.ore.edu.pl/

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (2017) - WSZYSTKIE PRZEDMIOTY
https://www.ore.edu.pl/2017/12/ppko/

https://epodreczniki.pl/a/programy-nauczania-i-scenariusze-zajec/DETCpRZbH


MATEMATYKA IV-VIII   👍 💔💔💔💔💔💔💔💔

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/RCz6sC4qTdLYk/2/MEKcFDd9TePNPHOeGLP9FsKMUoAHtX4i.pdf

 

💔
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI W NAUCZANIU ZDALNYM

Co to jest przechwytywanie DNS i dlaczego jest szkodliwe?

Przejęcie DNS oznacza, że ​​ktoś celowo zmodyfikował ustawienia routera bez Twojej zgody. Ten typ ataku umożliwia osobie atakującej monitorowanie, kontrolowanie lub przekierowywanie ruchu internetowego.
Na przykład, jeśli DNS routera został przejęty, za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę bankowości internetowej na dowolnym urządzeniu podłączonym do tego routera, możesz zostać przekierowany do fałszywej wersji witryny. Stamtąd osoba atakująca może uzyskać dostęp do Twojej sesji bankowej i użyć jej do przelania pieniędzy bez Twojej wiedzy.
Routery domowe mogą zostać zhakowane, jeśli zawierają luki w zabezpieczeniach lub są źle skonfigurowane.

Co się stanie, jeśli DNS mojego routera zostanie przejęty?

Przechwytywanie DNS może zmienić reklamy, które widzisz podczas przeglądania. Jeśli zaczniesz widzieć nieodpowiednie reklamy, takie jak reklamy pornograficzne, na zwykłych odwiedzanych stronach, może to oznaczać, że masz kłopoty. Ponadto reklamy mogą być modyfikowane, aby Cię oszukać.
UWAGA.
Jeśli zaczniesz widzieć ostrzeżenia lub powiadomienia wskazujące, że coś jest nie tak z twoim komputerem, możesz być celem przejęcia DNS. Przechwyty DNS przekierowują Twoją przeglądarkę z popularnych stron internetowych (takich jak media społecznościowe i witryny bankowości internetowej) na fałszywe wersje tych witryn. Te fałszywe witryny zbierają dane logowania, dane osobowe, a czasem nawet dane karty kredytowej i dane logowania do banku.

Źródło:https://www.f-secure.com/en/home/free-tools/router-checkerFilm dotyczący pracy na Ms Teams.

Pokazuje ustawienia aplikacji i wiele przydatnych funkcji do prowadzenia zdalnych lekcji.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=i-x-oboF0do