OPTYKA KWANTOWA CZĘŚCIĄ NASZEJ CODZIENNOŚCI

https://www.tvp.info/71575355/polska-optyka-kwantowa-obraca-koty-ogonem

"Transformata Fouriera żongluje zależnościami częstości i czasu impulsu, np. obracając je o 90 st.
Tak, że czas staje się częstością, a częstość czasem".
"

""Media na świecie obiegła niedawno informacja naukowa rodem z Polski. Studenci Wydziału Fizyki UW oraz naukowcy z Centrum Nowych Technologii UW, a dokładnie istniejącego tamże Centrum Kwantowych Technologii Optycznych QOT (czytaj: KOT, a kot ów będzie w tej historii istotny), opracowali innowacyjne urządzenie, które nie tylko jest unikalne, ale i stanowi dobrą podstawę do zastosowania np. w komunikacji satelitarnej".

Optyka kwantowa staje się częścią naszej codzienności (fot. Shutterstock/Sola Solandra)

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

CO TO JEST HOTSPOT?
Hotspoty — czym są, gdzie są i jak się z nimi połączyć nie narażając prywatności i bezpieczeństwa?

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/tech-tips-and-tricks/what-is-a-hotspot.html

INFORMATYKA ŚLEDCZA
https://youtu.be/_oMLcOSOq2c

JAK NIE ZOSTAĆ SŁUPEM? - METODY OSZUSTW
https://youtu.be/NUCVlSnA0hk

MÓZG DOSTOSOWANY DO KOMÓRKI? - CZY KOMPUTER DO MÓZGU?

Anatomia mózgu kobiety i mężczyzny różni się znacznie... .https://www.tvp.info/62901444/wazne-rejony-mozgu-odpowiedzialne-za-myslenie

LICENCJA - TAJNE / POUFNE - Łączność dalekosiężna na wypadek WOJNY i nie tylko.

OKULARY DLA NIESŁYSZĄCEGO.
Dobre w roli tłumacza dla uchodźcy i pomoc w nauce dla dyslektyka.

EXCEL - FUNKCJE
EXCEL - Podstawowe funkcje: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
https://www.youtube.com/watch?v=Wl_ALXPmxt4

EXCEL
Excel - Importowanie pliku PDF gdy nie ma polecenia w menu
https://www.youtube.com/watch?v=d7qbfhNVLp8

EXCEL - TABELE PRZESTAWNE
https://www.youtube.com/watch?v=hS6023KggJk

EXCEL
excel-753 - Jak porównać dwie tabele (jak zestawić dwie tabele) - Power Query
https://www.youtube.com/watch?v=l4-j_MsySkw

F4 Dolar
EXCEL - Blokowanie adresów w formułach
https://www.youtube.com/watch?v=rVeSBlbQCNc

Dolary w Excelu - 6 przykładów na blokowanie adresów [odc.653]
https://www.youtube.com/watch?v=LQAHn4FrgDc   💔👍👍

FUNKCJE MATEMATYCZNE W EXCELU


https://youtu.be/nCulZCa7CWA?feature=shared

Waluty, procenty, formatowanie tabeli oraz liczenie warunkowe w Excelu


https://youtu.be/f4gMe-Km9Zw?feature=shared 

I N F O R M A T Y K A § PRAWO LINKOWANIA W UE I POLSCE - POLECAM

https://www.lawyerka.pl/udostepnianie-filmow-z-youtube-na-blogu/

💔.§ Porady prawnika dla laika    -   L I N K O W A N I E  z   YOU TUBE 👍
https://www.lawyerka.pl/udostepnianie-filmow-z-youtube-na-blogu/

W 2020 mija 700 lat od koronacji Władysława Łokietka w Krakowie

KONIEC ROZBICIA DZIELNICOWEGO

JAK ZAKŁADAMY KONTO ?

Pozdrawiam autora.

Zakładanie konta Scratch i potwierdzanie e mail
https://youtu.be/Q7xHlnOggVg

Wszystko co musisz wiedzieć przy zakładaniu konta na Scratch'u i tworzeniu gier znajdziesz w YouTube

POKAZ TWORZENIA GRY OD PODSTAW W JĘZYKU SCRATCH

STWÓRZ NOWĄ GRĘ W SCRATCH

SCRATCH RYSOWANIE DOWOLNYCH FIGUR FOREMNYCH I TWORZENIE Z NICH ANIMACJI

JAK ZAINSTALOWAĆ PIÓRO I ZASTOSOWAĆ PRZYPISANE NARZĘDZIA ?
JAK NAKREŚLIĆ DŁUGOŚĆ BOKU WIELOKĄTA ?
JAK OBLICZYĆ I NAKREŚLIĆ W WIELOKĄTACH ODPOWIEDNIE KĄTY ?


LINK: https://youtu.be/zjDdgJfravg

JAK ZROBIĆ OBRAZY, FILMY I ANIMACJE W 2D I W 3D ?

P A I N T 3D z P A I N T 2D

CZYM JEST KODOWANIE, PROGRAMOWANIE ?

https://eszkola.tvp.pl/

Czym jest kodowanie, programowanie, pisanie skryptu, algorytm a sprawne programowanie?
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-4,informatyka-7042020-lekcja-2,47398716

MIÓD A CUKRY PROSTE

WPROWADZENIE DO JavaBlock

OSE - OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

ELEKTRONICZNY ZIELNIK DLA POMORZA W CIĄGU TRZECH LAT - UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

POLSKIE RADIO SZCZECIN - https://radioszczecin.pl/1,394496,miliony-z-ministerstwa-na-elektroniczny-zielnik-&s=1&si=1&sp=1


KÓŁKO PRZYRODNICZE
- Wykorzystaj komórkę i książkę " Klucz do oznaczenia roślin" oraz " Atlas ptaków"-  książkę dostępną w każdej bibliotece.

1. Zadanie.
Wykonaj prezentację multimedialną o roślinach najbliższego parku.
2. Zadanie.
Wykonaj prezentację multimedialną o ptakach najbliższej okolicy.
(UWAGA: Obowiązuje całkowity zakaz zbliżania sie do gniazd w okresie lęgu).

PSZCZOŁY W MIEŚCIE

UKE, Urząd zapewni użytkownikom wsparcie przy obsłudze narzędzia. Szczegółowe instrukcje dostępne będą na stronie Urzędu cik.uke.gov.pl, można także zadzwonić na infolinię oraz skorzystać z bezpośredniego doradztwa w jednej z 16 delegatur terenowych UKE.

Sprawdzisz, czy dostawca internetu nie oszukuje http://wgospodarce.pl/informacje/57037-sprawdzisz-czy-dostawca-internetu-nie-oszukuje www.pro.speedtest.pl 1 grudnia tego roku ruszy bezpłatne narzędzie pomiaru szybkości i jakości dostępu do internetu dla wszystkich użytkowników - podał w czwartek Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"Dzięki certyfikacji UKE wyniki pomiarów będzie można wykorzystać podczas reklamacji u operatora".

Mechanizm monitorowania, który dostarczyła firma V-Speed sp. z o.o., dostępny jest pod adresem pro.speedtest.pl. Składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS).

Te wartości, które mierzymy, to przede wszystkim prędkość pobierania i wysyłania danych, utrata pakietów, także ich opóźnienie, zmienność opóźnienia i środowisko użytkownika - opisywał prezes UKE Marcin Cichy, przedstawiając nowe narzędzie.

Pomiar jakości usługi dostępu do internetu wymaga zarejestrowania się na stronie pro.speedtest.pl, wpisania oznaczonych w umowie z operatorem parametrów prędkości internetu i zainstalowania aplikacji.

Aby móc wygenerować raport, który posłuży jako dowód reklamacyjny dla operatora, należy wykonać dwa dobowe cykle pomiarowe w odstępie nie większym niż sześć dni.

Wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają także walor informacyjny dla użytkownika i nie muszą być wykorzystane do generowania raportu. Jak zapowiedzieli przedstawiciele UKE, Urząd zapewni użytkownikom wsparcie przy obsłudze narzędzia.

Szczegółowe instrukcje dostępne będą na stronie Urzędu cik.uke.gov.pl, można także zadzwonić na infolinię oraz skorzystać z bezpośredniego doradztwa w jednej z 16 delegatur terenowych UKE.

Teoria i praktyka 4D a "Ludzie nauki Szczecina".

2D, 3D i 4 D w grafice i w przemyśle przyszłości.
 Drukarki 2D, 3D i 4D przyszłością przemysłu w Polsce i na globalnym rynku .
 Istota 4D dokładnie przedstawiona  w czasopiśmie „Wiedza i Życie”. Autor: Justyna Jońca „Drukowanie w czwartym wymiarze”. https://www.wiz.pl/8,2028.html

Więcej w miesięczniku „Wiedza i Życie" nr 06/2018

Flesch. Inspiracją mogą być nasi szczecińscy matematycy m.in. Prof. zw. dr hab. nauk matematycznych

Antoni Jakubowicz. Szkołę powszechną ukończył w Chełmie Lubelskim. Z nakazu okupanta w 1939 roku pracował jako pomocnik stolarza. W latach 1942-1944 uczęszczał na kursy w Lublinie będące odpowiednikiem liceum chemicznego. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1945 roku będąc już w WP.

W październiku zdemobilizowany w stopniu podporucznika, podjął studia na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej. Równocześnie pracował jako nauczyciel matematyki w szkole średniej. Po obronie pracy magisterskiej z algebry został zatrudniony w roli asystenta w Katedrze Matematyki UMCS.W 1954 roku rozpoczął pracę w Katedrze Matematyki Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. W 1962 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską, której promotorem był prof. Gołąb. W 1966 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego( kolokwium habilitacyjne odbyło się na Politechnice Warszawskiej. Wyniki jego pracy opublikowano w Japonii w 1963 w specjalistycznym czasopiśmie „Tensor”. W 1970 roku odbył staż naukowy u prof. Pietrowa w Kazaniu i Kijowie. Kontakty te zostały rozszerzone na inne kraje Europy Środkowej. W 1975 roku okazja do integracji matematyków tej specjalności była konferencja w Debreczynie (Węgry). Współpracował z prof. L. Tamassym z Debreczyna, profesorami Wernerem i Sigfriedem  Gahlerami z Berlina, a od 1981roku kontakty z Uniwersytetem Technicznym w Monachium. Krajowe i zagraniczne kontakty zaowocowały intensywnym rozwojem szczecińskiego ośrodka matematycznego.

Wkład w rozwój nauki.

Przełomem był kontakt z prof. S. Gołębiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1954 roku po czterech latach pracy na Politechnice Szczecińskiej.

Profesor S. Gołąb był jednym z pierwszych matematyków polskich zajmujących się geometrią różniczkową. Odbył staż zagraniczny w Holandii, posiadał też spory dorobek naukowy i gromadził wokół siebie młodych matematyków z różnych ośrodków matematycznych w kraju.U niego na seminarium ostatecznie „wydyskutowano” temat tezy doktorskiej A. Jakubowicza .

Uwaga. Polegała ona na klasyfikacji przestrzeni trójwymiarowej
o koneksji afinicznej względem trzech niezmienników algebraicznych tensora krzywiznowego, w której były trzy przypadki przestrzeni o koneksji afinicznej metryzowalnej, która dała trzy typy trójwymiarowej przestrzeni Riemanna.

W pracy habilitacyjnej przeprowadził klasyfikacje przestrzeni czterowymiarowej o koneksji afinicznej względem tych samych trzech niezmienników algebraicznych tensora krzywiznowego, w której było 12 przypadków przestrzeni o koneksji afinicznej metryzowalnej i która dała 11 różnych typów czterowymiarowych czasoprzestrzeni Riemanna i 4 typy przestrzeni Einsteina. Wyniki prac Antoniego Jakubowicza zostały zauważone przez międzynarodowe środowiska geometrów różniczkowych. Publikował je od 1963 roku
w japońskim czasopiśmie naukowym „Tensor”.

W miarę jak wyodrębniła się grupa matematyków zajmujących się czasoprzestrzenią Riemanna i Einsteina, poszerzały się jego kontakty naukowe krajowe i zagraniczne. Przez ponad 20 lat prowadził seminarium naukowe, dzięki któremu Szczecin stał się znanym w Polsce ośrodkiem badań nad czasoprzestrzeniami Rimanna.

Źródło i obszerne cytaty pochodzą z opracowania:

 Szczecińskie Towarzystwo Naukowe „Ludzie nauki Szczecina w 50-leciu. Księga osiągnięć”. Tom I, Szczecin 1996 rok.

Teorie powstawały w latach powojennych w warunkach spartańskich. Powstawały modele przestrzenne oparte o krzywizny, technologie obliczane ciągami różniczkowania krzywizny.

Dla celów edukacyjnych i samokształceniowych zestawił : Jurand ze Szczecina

Licencja. Cytuję:

Licencja Creative Commons

Licencje Creative Commons są standardowym sposobem, za pomocą którego twórcy treści przyznają innym prawo do korzystania ze swojej pracy. YouTube pozwala użytkownikom oznaczać filmy jako objęte licencją Creative Commons CC BY.

Jeżeli Twój film jest oznaczony jako objęty licencją CC BY, zachowujesz swoje prawa autorskie, a inni użytkownicy mogą wykorzystywać Twoją pracę zgodnie z warunkami licencji.

Creative Commons w YouTube

Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z możliwości oznaczania przesłanych filmów jako objętych licencją Creative Commons.

Domyślnie wszystkie przesyłane filmy mają ustawioną standardową licencję YouTube. Warunki standardowej licencji YouTube znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi.

Licencje Creative Commons są przeznaczone dla Twoich oryginalnych treści, dlatego nie możesz oznaczyć swojego filmu jako objętego taką licencją, jeśli zgłoszono do niego roszczenie z systemu Content ID.

Oznaczając swój własny film jako dostępny na licencji Creative Commons, dajesz całej społeczności YouTube prawo do jego edytowania i ponownego wykorzystywania.

Jakie materiały można oznaczyć jako dostępne na licencji Creative Commons

Pamiętaj, że przesłany przez Ciebie film może zostać oznaczony jako objęty licencją Creative Commons tylko wtedy, gdy zawiera wyłącznie treści, które można udostępniać na licencji CC BY. Oto przykłady materiałów, które można udostępnić na tej licencji:

  • Oryginalne materiały Twojego autorstwa
  • Inne filmy oznaczone jako dostępne na licencji CC BY
  • Filmy z domeny publicznej

Warunki korzystania

Zestawił w celach edukacyjnych: Jurand ze Szczecina

Prawa autorskie tak. Linkowanie jako istota działalności demokratycznego społeczeństwa w Internecie NIE!

Mam poważny dylemat , którego nie usuwają prawnicy polscy. Tworzą papkę wypowiedzi bez podstawy prawnej . Jak działać prawnie w oparciu o rolę linkowania w celu wymienianiem się w demokratycznym społeczeństwie myślami i informacjami. Tak jakby czekali na klientów w sądach. I jest to w Brukseli znamienne. Czy działalność promującą   kulturę i sztukę oraz rozpowszechniającą wiedzę powszechną i wspomagającą działalność  edukacyjną , oczywiście non profit - można ograniczać poprzez zakaz linkowania stron ułatwiajacym dziecku znalezienie artykułu , czy odszukaniu  informacji? - Linkowanie w prawie Polski ( poza jednym przypadkiem zniesławienia oponenta politycznego  i ukazanie jego profilu w miejscu przebywania ) - jest legalne, i traktowane jako wskazanie miejsca do odszukania portalu, na którym właściciel-twórca umieścił swoje dzieło . Cytuję za opiniami prawników z czasopisma Rzeczpospolita. Do września 2018 roku sprawa ograniczenia dostępu do Internetu została odrzucona jednomyślnie przez KE i całą UE, mimo dużego lobbingu w jej Prawnej Komisji, a także dużej aktywności ze strony magnatów prasowych w mediach. Spowodowało to m.in. ogólny protest i wyłączenie Wikipedii. ACTA2 zostały odrzucone w miesiącu lipca 2018 roku. Rząd Rzeczypospolitej jednoznacznie wypowiedział się o dalszym losie ACTA 2.Prace trwają. Koniec prac i ostateczna wersja dokumentu ukaże się dopiero we wrześniu - październiku.

Źródła, m.in. Rzeczpospolita:http://www.rp.pl/Opinie/301119985-Linkowanie-a-prawo-autorskie.html

Dobrze swoich klientów i swoich praw ekonomicznych  broni YouTobe. https://www.youtube.com/static?template=terms

 Potrzebne są jasne i klarowne prawa dla  Rzeczpospolitej w całym medialnym świecie. Należy zabezpieczyć istotę przekazu. Niezależność  informacji łączyć się  musi z uwzględnieniem prawa do jej swobodnego, powszechnego i bezstronnego weryfikowania przez demokratyczne społeczeństwo.

Jurand ze Szczecina

Youtube na terenie Polski, która wraz z kilkoma państwawmi UE nie podpisała Acta2 w 2019 roku.

Cytuję: "Aktualizujemy nasze Warunki korzystania z usługi w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii dnia 22 lipca 2019 r."

BĄDŹ DOBRY W TE KLOCKI

https://youtu.be/T647CGsuOVU

Wizualizacja kwaternionów (czyli czterowymiarowych liczb) przy pomocy rzutu stereograficznego-Źródło:Wizualizacja kwaternionów "3Blue1Brown "

Jak rozumieć ten czterowymiarowy system liczbowy w naszej trójwymiarowej przestrzeni?
Bardzo dziękuję za wsparcie na Patronite: http://3b1b.co/quaternion-thanks
Kilka interaktywnych obrazków: http://3imaginary1real.com

Artykuł o kwaternionach w magazynie ,,Quanta'': https://www.quantamagazine.org/t

WORD - EXCEL

JAK ZADBAĆ O POPRAWNOŚĆ ZAPISU W TABELI ?
JAK STWORZYĆ PODRĘCZNĄ BAZĘ DANYCH ?
JAK KONWERTOWAĆ TABELĘ Z WORD NA EXCEL?

LINK: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,informatyka-lekcja-2-14052020,4781103352020,47811033

ARKUSZ KALKULACYJNY - FUNKCJE W ARKUSZU KALKULACYJNYM
( OPERATORY)

Temat lekcji: JEŻELI…, to co ma się dziać?

LINK: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,informatyka-lekcja-2-07052020,47810588

Świat internetu w innym wymiarze.

Carlo, jako pasjonat nowych technologii, jest jednym z pierwszych, którzy w pierwszych latach XXI wieku używają Internetu do głoszenia Ewangelii. Carlo to geek Jezusa, cyber-apostoł. Odszedł w wieku 15 lat w wyniku ostrej białaczki.

POKÓJ I DOBRO

CHEŁM DOBRYNIN CZĘSTOCHOWA SZCZECIN

966 - 2024