POLAND POLSKA POLONIA POLIN POLOGNE

ks. Zygfryd Berezecki - Chełm + 1963 zmarł w opini świętości. 
https://pl.wikipedia.org 
/wiki/Zygfryd_Berezecki - Po ulicach tego miasta stąpał Święty, Tadeusz Boniecki, [online] [dostęp 14.08.2015] Dostępny w Internecie: http://www.niedziela.pl/artykul/29029/nd/Po-ulicach-tego-miasta-stapal-Swiety
ks. Zygfryd Berezecki - Chełm + 1963 zmarł w opini świętości. https://pl.wikipedia.org /wiki/Zygfryd_Berezecki - Po ulicach tego miasta stąpał Święty, Tadeusz Boniecki, [online] [dostęp 14.08.2015] Dostępny w Internecie: http://www.niedziela.pl/artykul/29029/nd/Po-ulicach-tego-miasta-stapal-Swiety

Wypłyń na głębię prawdy.

STRONA NON PROFIT: https://ziomekus.pl  i  https://www.ziomekus.pl są tożsame. 
  Jest wytrwałą kontynuacją esejów i utworów  zamieszczanych w "ziomek us", "ziomek us wladek", "ziomek us polonia".


POKÓJ I DOBRO
POLSKA - CHEŁM - DOBRYNIN - CZĘSTOCHOWA - SZCZECIN 
966 - 2024 rok.