W czasie niemieckiej okupacji i w pierwszych latach po wojnie zamek stał się miejscem kaźni tysięcy Polaków.
-  W latach 1944-1956 w rzeszowskim więzieniu, które wtedy mieściło się na zamku, wykonano 358 wyroków śmierci. Tylko w latach 1947-1949 stracono 236 osób. Dużą część stanowili działacze niepodległościowego podziemia. Zgodnie z radzieckim wzorcem, miejsce ich pochówku starano się ukrywać.Jesienią 1939 r. osadzono w nim byłego premiera i przywódcę ruchu ludowego, Wincentego Witosa. Funkcję więzienia zamek przestał spełniać z końcem 1980 roku.

W czasie niemieckiej okupacji i w pierwszych latach po wojnie zamek stał się miejscem kaźni tysięcy Polaków.
- W latach 1944-1956 w rzeszowskim więzieniu, które wtedy mieściło się na zamku, wykonano 358 wyroków śmierci. Tylko w latach 1947-1949 stracono 236 osób. Dużą część stanowili działacze niepodległościowego podziemia. Zgodnie z radzieckim wzorcem, miejsce ich pochówku starano się ukrywać.Jesienią 1939 r. osadzono w nim byłego premiera i przywódcę ruchu ludowego, Wincentego Witosa. Funkcję więzienia zamek przestał spełniać z końcem 1980 roku.

POKÓJ I DOBRO
POLSKA
CHEŁM DOBRYNIN CZĘSTOCHOWA SZCZECIN
966-2024