Rozdziobią nas kruki i wrony... . IV Rozbiór Polski w dokumentach ... .

Rozkaz Hitlera napaści  Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Rozkaz Hitlera napaści Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Rozkaz Hitlera napaści  Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Rozkaz Hitlera napaści Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Rozkaz Hitlera napaści  Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Rozkaz Hitlera napaści Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Rozkaz Hitlera napaści  Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Rozkaz Hitlera napaści Niemiec w 1939 roku na Polskę . Odnaleziony oryginał w archiwach.
Ok. 100 - 140 tysięcy rozstrzelanych Polaków w 1938 roku w Związku Radzieckim. Lista z Kijowa.
Ok. 100 - 140 tysięcy rozstrzelanych Polaków w 1938 roku w Związku Radzieckim. Lista z Kijowa.
Bydgoszcz 1939 - masowe aresztowanie i rozstrzelanie Polaków przez Niemców.
Bydgoszcz 1939 - masowe aresztowanie i rozstrzelanie Polaków przez Niemców.
Porządek niemiecki  od 1939 do 1945  roku w okupowanej Polsce.
Porządek niemiecki od 1939 do 1945 roku w okupowanej Polsce.
Decyzja Politbiura Związku Radzieckiego  i podpis Stalina o ludobójstwie ok. 15 000 polskich oficerów w 1940 roku.
Decyzja Politbiura Związku Radzieckiego i podpis Stalina o ludobójstwie ok. 15 000 polskich oficerów w 1940 roku.
Polityka zaborców i ich siepaczy na terenie Generalnego Gubernatorstwa .
Polityka zaborców i ich siepaczy na terenie Generalnego Gubernatorstwa .
Los polskich harcerzy był przesądzony u obu okupantów.
Los polskich harcerzy był przesądzony u obu okupantów.
Pod butem sowieckiej administracji likwidowano najlepszych synów i córki Rzeczpospolitej. Rotmistrz Pilecki. Protokół wykonania egzekucji..
Pod butem sowieckiej administracji likwidowano najlepszych synów i córki Rzeczpospolitej. Rotmistrz Pilecki. Protokół wykonania egzekucji..
Tajemnicę strachu lasu katyńskiego zastąpiła buta i drwina... .
Tajemnicę strachu lasu katyńskiego zastąpiła buta i drwina... .
Rozkaz nr 00447-Nikołaj Jeżow-Źródło Wikimedia Commons Dokumenty-kopie Terror 1937-1938.jpeg
Rozkaz nr 00447-Nikołaj Jeżow-Źródło Wikimedia Commons Dokumenty-kopie Terror 1937-1938.jpeg
Inspirowana przez obce agentury propaganda nacjonalistyczna stworzyła ludożercę z religią negującą podstawę chrześcijaństwa . - Wielki głód, okrucieństwo obu wojen i brak empatii stworzyło okrutne i niewyobrażalne ludobóstwo ... . Dokumenty nie kłamią!
Inspirowana przez obce agentury propaganda nacjonalistyczna stworzyła ludożercę z religią negującą podstawę chrześcijaństwa . - Wielki głód, okrucieństwo obu wojen i brak empatii stworzyło okrutne i niewyobrażalne ludobóstwo ... . Dokumenty nie kłamią!

Kopie obrazów mogą być objęte prawami autorskimi

POKÓJ I DOBRO
CHEŁM DOBRYNIN CZĘSTOCHOWA SZCZECIN
966-2024