ZIOMEK US POLONIA

ZIOMEK US  CHEŁM   ZIOMEK US  DOBRYNIN  ZIOMEK US CZĘSTOCHOWA  ZIOMEK US SZCZECIN

Obrazy dawnej wsi na ścianach wnuków i prawnuków a budynki w skansenach Kolbuszowej i Sanoka. - Do kraju tego gdzie kruszynę chleba... .

Obrazy mogą być objęte prawami autorskimi


Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej - Borowiacy, Lasowiacy:

https://www.polskieradio.pl/8/194/Artykul/1618144,Lasowiacy-Krotki-opis-ciekawego-ludu-i-czemu-winni-etnografowie

 

Chopin w Polskim Radio

- Chłop uczył się piskać od ptaszka, a ptaszek, jak powiadał Jakub z "Chłopów" Reymonta, był od Pana Boga.
- Kto od kogo uczył się muzyki? - Niepodległość szyfrowana dźwiękami ... lasów i strumieni? -

-"Przecie to Panbóckowe" powiadał Jakub Reymontowy ! -  I "Chłopi" po raz pierwszy dostali Nobla... .

- Chopin tylko podsłuchiwał, a jucha miał fenomenalną pamięć i dryg do nut. - Po nas zostały tylko zarośnięte kamienne  cmentarne krzyże, samotne grusze i jabłonie na kobiercach lasu. Puszczę pazerne pany wzięli . Na nic się zdała wędrówka Jana w jej obronie do Wiednia. Chłop posłuchanie u Franciszka Józefa dostał, dostał talara, i bilet na Kolej Wiedeńską do Warszawy, cyrograf z deputatem na ziemię gminną ciepnął w skrzynię i słowa nie rzekł. - Nie ten ma mało, co nic nie ma, ale ten co ma wiele i jeszcze więcej potrzebuje. Na koniec chciwy  pan Raj tracił i przez jego grzech główny, zwany Jakub Szela, odchodzi w wstydliwe zapomnienie ... przy rozliczeniu kaźni Wołynia.

- W muzyce ukryj mnie Boże i od  sztucznego folkloru zbaw ... nim w Tobie, w Prawdzie stanę. 

http://player.polskieradio.pl/-14

 

Muzeum

https://skanseny.net/skansen/kolbuszowa

https://rzeszow.tvp.pl/49537106/nowe-atrakcje-w-muzeum-kultury-ludowej-w-kolbuszowej?fbclid=IwAR3DbzfV8ntB0GdoFhpROWSLyyv5wz4GuwRDF8MBX66_knhp3m7T9_yGogI