ZIOMEK US POLONIA

ZIOMEK US  CHEŁM   ZIOMEK US  DOBRYNIN  ZIOMEK US CZĘSTOCHOWA  ZIOMEK US SZCZECIN

BITWA POD KOMAROWEM 1920

SZCZECIN - CZĘSTOCHOWA - KOMARÓW 2021