ZIOMEK US POLONIA

ZIOMEK US  CHEŁM   ZIOMEK US  DOBRYNIN  ZIOMEK US CZĘSTOCHOWA  ZIOMEK US SZCZECIN

POLSKA - CHEŁM

Chełm w obrazach https://youtu.be/owPdNV-3dho

 

POKÓJ I DOBRO